Obaly

Udržitelné balení

1. Obal je navržen s cílem upustit od používánípůvodních materiálů pocházejících z fosilních paliv a zajistit jejich recyklaci na konci životnosti.

2. I když je nutné obsažený produkt chránit a konzervovat, balení musí mít také minimální dopad na životní prostředí.

3. Ve společnosti Davines usilujeme o použití minimálního množství materiálu nezbytného pro zachování správné funkce obalu.

4. Upřednostňujeme používání pouze "jednoduchých" obalů, bez použití externího balení. Pokud už tak učiníme, vždy volíme buď recyklované a recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly.

5. Pokoušíme se vybírat obaly z jednoho materiálu, které jsou snadno oddělitelné pro sběr a recyklaci.

6. Při spolupráci s našimi dodavateli obalů vyžadujeme vysoce kvalitní řešení, jak snížit množství odpadu.

Strategie výzkumu a vývoje obalů

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Snížení hmotnosti obalu při zachování správné funkčnosti použití.

ZJEDNODUŠENÍ

Zjednodušený systém balení eliminací nepotřebných položek.

DODAVATELÉ

Využívání recyklovaných materiálů z obnovitelných zdrojů a pouze od certifikovaných dodavatelů.

RECYKLOVÁNÍ

Dodržujte zásady cirkulární ekonomie a výběru jednoduchého obalu.

ZNOVUPOUŽITÍ

Design s ohledem na opětovné použití obalu.

LOGISTIKA

Optimalizace logistiky a dopravy.

Naše kroky k udržitelnosti

2018

Cena Conai za redukci terciárního obalu u řady OI.

2018

Cena Conai za 100% R-PET obal řady Alchemic a zrušení terciárního obalu

2017

Cena Conai za 100% R-PET obaly řady NaturalTech

2016

Zavedení Green PE v řadách Essential a More Inside

2016

Cena Oscar of Packaging za 1 litrové balení u Aktivátorů

2015

Cena Conai za 5 litrové lahve řady Essential Haircare

2009

Cena Oscar of Packaging za balení Eco-Mille.

2008

Publikace Packaging Research Paper.

2007

Založení oddělení výzkumu a vývoje obalů.

Nenechte si nic ujít!