Domů - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů podle článku 13 nařízení EU GDPR 2016/679 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s článkem 13 nařízení EU 2016/679, aby bylo zaručeno, že zpracování údajů je prováděno v plném souladu s právy, základními svobodami a individuální důstojností subjektu údajů.

1) ÚČELY, PRO KTERÉ JSOU ÚDAJE POUŽÍVÁNY

Vaše osobní údaje používáme pouze k tomu, abychom reagovali na vaše požadavky uvedené v těchto formulářích, s výjimkou jakékoli jiné formy zpracování.

2) ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány převážně elektronickými prostředky, zákonně a řádně, aby byla zaručena důvěrnost a bezpečnost prostřednictvím odpovídajících logických, organizačních a fyzických bezpečnostních opatření.

3) POVAHA PŘENOSU DAT

Předání údajů je povinné pouze pro reakci na vaše požadavky uvedené na této webové stránce. Jakákoli jiná potřeba, aby Davines SpA data používala, je vyloučena.

4) OSOBY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Kategorie oprávněných subjektů, které budou zpracovávat údaje pro uvedené účely, jsou subjekty týkající se Davines SpA pro správu služby popsané v bodě 1.

5) KOMUNIKACE DAT A ZPRACOVATELŮ DAT

Zpracovávané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné další třetí straně.

6) PŘEVOD DO ZAHRANIČÍ

Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

7) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (články 15–22 GDPR)

Subjekt údajů může kdykoli uplatnit právo na:

 • požádat o potvrzení existence nebo neexistence jejich osobních údajů;
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny, a je-li to možné, o době, po kterou budou údaje uloženy;
 • získat opravu a vymazání údajů;
 • získat omezení zpracování;
 • získat přenositelnost údajů, tj. přijímat je od správce údajů, v běžně používaném strukturovaném formátu, který lze číst automatickým zařízením a bez překážek předat jinému správci údajů;
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování, a to i v případě zpracování pro účely přímého marketingu;
 • vznést námitku proti automatizovanému rozhodovacímu procesu týkajícímu se jednotlivců, včetně profilování;
 • Podejte stížnost italskému úřadu pro ochranu údajů

  8) SPRÁVCE ÚDAJŮ

  Správcem údajů je Davines S.p.A., Via Ravasini n.1, 43126 Parma, info@davines.it  

  9) OCHRANA ÚDAJŮ

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) byl určen společností Davines SpA podle článku č. 37 nařízení EU GDPR 2016/679. DPO můžete kontaktovat písemně naprivacydpo@davines.it  

  10) DOBA ULOŽENÍ DAT 

  Shromážděné údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k zodpovězení vašich žádostí o informace týkající se Davines S.p.A.

  Nenechte si nic ujít!