Domů - Podmínky užití

Podmínky užití

Vítejte na oficiálních stránkách Davines!

PODMÍNKY

Pokud není písemně uvedeno jinak, jsou webové stránky Davines určeny pouze pro osobní a nekomerční využití návštěvníka.

Návštěvník nesmí stahovat, extrahovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vystavovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace, obrázky, fotografie, návrhy, umělecká díla (včetně, ale nejen jako samostatný soubor), software, produkty nebo služby získané z webových stránek Davines.

Návštěvník smí zobrazovat a, s respektem k jakýmkoli výslovně uvedeným restrikcím nebo omezením týkajících se konkrétního materiálu,  elektronicky kopírovat, stahovat a tisknout části různých oblastí webových stránek Davines (nikdy však jednotlivé materiály jako samostatné soubory) pouze pro své osobní a nekomerční využití. Jakékoli jiné použití obrázků, fotografií, textů, designů, uměleckých děl (i jako samostatných souborů), softwaru, produktů nebo služeb získaných z webových stránek Davines je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Davines přísně zakázáno.

Veškeré materiály na webových stránkách Davines (včetně, ale ne výhradně obrázků, fotografií, textů, návrhů, uměleckých děl) jsou chráněny autorskými právy podle platných zákonů a jsou majetkem společnosti Davines S.p.a. nebo jiných příslušných vlastníků, kteří společnosti Davines S.p.a. udělili právo a licenci k použití těchto materiálů. Všechny ochranné známky, značky služeb, loga a obchodní názvy na webových stránkách Davines (souhrnně "značky") jsou vlastnictvím společnosti Davines s.p.a. nebo jiných příslušných vlastníků, kteří společnosti Davines S.p.a. udělili právo a licenci k používání těchto značek.

ODKAZOVÁNÍ NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY

Vytváření nebo udržování odkazů z jiných webových stránek na jakoukoli stránku těchto webových stránek je bez našeho předchozího písemného souhlasu zakázáno. Spouštění nebo zobrazování této webové stránky nebo jakéhokoli materiálu zobrazeného na této webové stránce v oknech nebo podobnými prostředky na jiné webové stránce bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Jakékoli povolené odkazy na tuto webovou stránku musí být v souladu s podmínkami našeho povolení, jakož i se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky, které nevlastníme, neprovozujeme ani nekontrolujeme my ani naše přidružené společnosti. Všechny tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto webové stránky. My ani naše přidružené společnosti neneseme odpovědnost za žádný obsah, materiály nebo jiné informace umístěné na jiných webových stránkách nebo z nich přístupné. My ani žádná z našich přidružených společností neschvalujeme, neručíme ani neposkytujeme žádná prohlášení či záruky týkající se jiných webových stránek, obsahu, materiálů nebo jiných informací umístěných na těchto webových stránkách nebo z nich přístupných, ani výsledků, kterých můžete použitím těchto webových stránek dosáhnout. Pokud se rozhodnete navštívit jakoukoli jinou webovou stránku propojenou s touto webovou stránkou nebo z ní, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

NEVHODNÝ MATERIÁL

Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický nebo vulgární obsah nebo jakýkoli obsah, který by mohl představovat nebo podněcovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin nebo by mohlo vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakýkoli zákon. Pokud důvodně zjistíme, že jste porušili nebo pravděpodobně porušíte výše uvedené zákazy, můžeme kromě jakýchkoli opravných prostředků, které máme ze zákona nebo v rámci spravedlnosti, podniknout jakékoli kroky, které budeme důvodně považovat za nezbytné k nápravě nebo zabránění porušení, mimo jiné včetně okamžitého odstranění příslušných materiálů z těchto webových stránek. Budeme plně spolupracovat s jakýmikoliv orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem či předvoláním, které nás požádají nebo nám přikáží zveřejnit totožnost kohokoliv, kdo takové materiály zveřejnil.

REVIZE TĚCHTO PODMÍNEK

Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit aktualizací tohoto příspěvku. Tuto stránku byste proto měli čas od času navštívit, abyste se seznámili s aktuálně platnými smluvními podmínkami, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně označenými právními upozorněními nebo podmínkami, které se nacházejí na jednotlivých stránkách tohoto webu.