EthioTrees

EthioTrees

PROJEKT PRO UHLÍKOVOU KOMPENZACI

Od kompenzace uhlíku po vytváření pozitivních sociálních a enviromentálních dopadů v Etiopii a ve světě. 

Naše kořeny

Kořeny Davines Group leží tam, kde se udržitelná krása setkává s konkrétním závazkem. Důraz na planetu a na člověka je součástí DNA společnosti už od jejího založení; zejména udržitelnost životního prostředí byla vždy považována za naši odpovědnost vůči budoucím generacím.

 

A právě v tomto duchu byl založen projekt EthioTrees, proprietární projekt kompenzace uhlíku, který podporuje regeneraci půdy a lesů v severní oblasti Tigray na Tembien Highlands v Etiopii.

 

Díky EthioTrees, Davines kompenzuje 100% z:

  • Obalů
  • Produkce
  • Poboček a kanceláří

Kompenzovány jsou: všechny CO2 emise z obalů produktů spadající pod značky Davines, Comfort Zone a Skin Regimen,

 

všechny CO2 emise z procesu výroby v Parmě, kde vzniká 97% všech produktů skupiny Davines Group,

CO2 emise z Davines Village a ze všech poboček po celém světě.

Obalů

Všechny CO2 emise související s výrobou obalů produktů Davines, Comfort Zonea Skin Regimen.

Produkce 

Všechny CO2 emise z procesu výroby v Parmě, kde vzniká 97% všech produktů skupiny Davines Group.

Poboček a kanceláří

CO2 emise z Davines Village a ze všech poboček po celém světě.

 

 

Ochrana životního prostředí

Severní etiopská plošina je vystavena riziku dezertifikace. Z tohoto důvodu jsme právě ji vybrali pro náš projekt kompenzace uhlíku.

 

V projektu EthioTrees je CO2 kompenzován výsadbou původních druhů stromů a keřů, většinou díky ochraně půdy.

Jak můžeme pomoci v boji proti dezertifikaci?

  • Výsadbou
  • Rozvodím řek
  • Terasami

Regenerací humusu v půdě prostřednictvím zalesňováním.

Udržováním schopnosti půdy zadržovat vodu vytvářením povodí, které by napájely spodní vrstvy půdy.

Budováním teras a příkopů ke snížení eroze a dezertifikace.

Regenerací humusu v půdě prostřednictvím zalesňováním.

Udržováním schopnosti půdy zadržovat vodu vytvářením povodí, které by napájely spodní vrstvy půdy.

Budováním teras a příkopů ke snížení eroze a dezertifikace.

Sociální dopad

Důležitou součástí tohoto projektu je výcvik místního obyvatelstva, jak půdu chránit, jak strukturovat aktivity k ochraně půdy před pastvou a chovem. Tyto půdy jsou svěřeny "farmářům bez pozemků", těm, kteří nejsou majiteli.  

 

Díky EthioTrees vytváří Davines příležitosti pro zapojení žen do provádění činností souvisejících s opětovným zalesňováním za účelem vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů.

 Komunita

Část finančních prostředků se také používá na rozšíření povodí dešťové vody pro zásobování vesnice vodou, díky čemuž nemusí místní obyvatelstvo denně ujít více než 5 km pro zásoby pitné vody. 

 

Poskytujeme školení v oblastech včelařství, sběru a extrakci kadidla, a činnostech, z nichž je možné vyrobit řemeslné výrobky. Zvyšováním know-how, efektivity a kvality produktů se zvyšuje obchod, a tím i příjmy těchto vesnických komunit.

Nenechte si nic ujít!