NÁŠ DOMOV

Davines Village

Davines Village je nové sídlo společnosti Davines nedaleko Parmy.

Navštivte nás!

Architektonický projekt navrhli Matteo Thun a Luca Colombo. Demonstruje naše firemní hodnoty: krásu, udržitelnost a příjemnou atmosféru.

Rozkládá se na ploše 77 000 metrů čtverečních, komplex budov je asi na 11 000 metrech čtverečních a zahrnuje prostory věnované kancelářím, školení, laboratoři výzkumu a vývoje, výrobním závodům a skladům. Davines Village interpretuje tradiční italské domy současným způsobem a zdůrazňuje naše rodinné kořeny.

Srdcem Davines Village je velká skleněná konstrukce umístěná ve středu komplexu: světelný „skleník“, který se vyznačuje moderní a lehkou architekturou. Jedná se o společný pracovní prostor, kde se nachází bistro a restaurace.

 
 

Duše Davines je vyjádřena prostřednictvím své hluboké hodnotové složky - architektonickým projektem Davines Village, který se zaměřuje na blahobyt těch, kteří zde pracují, a chce představovat místo, kde etika a estetika existují v harmonické rovnováze.

Davide Bollati, Prezident
Design
Transparentnost

Komplex je navržen tak, aby měl maximální architektonickou průhlednost a umožňoval pohledy na zelené plochy z každého pracovního místa.

Sdílení

Stylistická definice interiérů, kterou provedla návrhářka Monica Signani, se zrodila z touhy spojit hodnoty participace a estetickým
vnímání.

Komunita

Přívětivé a personalizované prostory, daleko od tradičního „korporátního“ obrazu, odkazují na prostory, kde jsou formální a estetické prvky sladěny s funkčními potřebami.

Vědecká zahrada
Zahrada

Vedle budov Davines Village se nachází také Vědecká zahrada- laboratoř pod širým nebem o rozloze 3000 m² a průměru asi 60 metrů. Uvnitř zahrady jsou čtyři oblasti věnované různým botanickým kategoriím: Zahrada vůní, Lékařská zahrada, Zahrada barev a Zahrada parfémů. Zelené části Davines Village byly navrženy krajinnou architekturou del Buono Gazerwitz.

Skleník

Nachází se zde také skleník, který je navržený a postavený v Anglii za účelem pěstování druhů, pro které není místní klima vhodné.

Například ve středu skleníku je citronový dům pro citrusové plody, které jsou typické pro Středomoří. Ve dvou bočních částech najdete rostliny vlhkých tropických zón jako je banán nebo kaktus, který je typický pro suché tropické oblasti.

Arboretum

Vědecká zahrada je obklopena arboretem, výběrem rostlin z celého světa, které představují naše mezinárodní společenství, takže v Davines Village lze symbolicky zobrazit kulturní bohatství a rozmanitost.

Davines vytvořil botanickou zahradu, aby inspiroval své vědce při vývoji nových účinných a udržitelných výrobků.

Rostliny byly vybrány ve spolupráci s univerzitou ve Florencii na základě vědeckých vlastností užitečných pro studie oddělení výzkumu a vývoje.

Místo „zrychleného výzkumu“ pro tělo a mysl: prostor, do kterého je vždy přístup, aby si všichni mohli kdykoliv užít blahodárné účinky kontaktu se zelení.

 
 

Vědecká zahrada je také místem našeho výzkumu sebe sama, které nabízí možnost hlubokého kontaktu s přírodou a blahodárný pocit bytí.

Udržitelnost
Zelený kilometr

Majitelé polí, která vedou podél 11 km dálnice A1 v oblasti Parmy, se zavázali zasadit bariéru stromů, která je přirozeně navržena tak, aby potlačovala škodlivé emise automobilů.

Davines již dokončil výsadbu ve svém vlastním areálu. Tento zelený pás bude dokončen s přispěním sousedních společností.

Tato iniciativa je zaměřena na zastavení znečištění způsobeného nedalekou dálnicí a vychází ze studií profesora Stefana Mancusa, ředitele Mezinárodní laboratoře neurobiologie rostlin Florentské univerzity.

Bez jednorázových plastů

V Davines Village nepoužíváme jednorázový plast. Plastové sklenice, příbory a lahve na vodu byly nahrazeny sklem, porcelánem, ocelí. Společnost Davines dodává svým zaměstnancům lahve s vodou, aby mohli těžit z filtrované vody z vodovodu.

Cílem společnosti Davines je navíc eliminovat všechny ostatní nepřímé zdroje výroby plastů na jedno použití. Prodejní automaty byly nahrazeny čerstvým občerstvením bez obalu.

Zelená energie

100 % elektřiny použité ve výrobním závodě Davines Village pochází z obnovitelných zdrojů.

Upustili jsme od používání fosilního plynu, který byl nahrazen biometanem a geotermální energií.

Davines také pracuje na tom, aby i ostatní kanceláře po celém světě dodržovaly stejnou politiku. V současné době pochází 71,4 % elektřiny spotřebované v zahraničních kancelářích z obnovitelných zdrojů.

Náš závazek

Centrála se věnuje udržitelnosti, snižování odpadu, optimalizaci přírodních zdrojů a úsporám neobnovitelných zdrojů.

Naše úsilí je vyjádřeno také integrací komunikačních a řídicích systémů s cílem minimalizovat spotřebu energie a používání umělého osvětlení.

Navíc energetické potřeby kanceláří uspokojují 100% certifikované obnovitelné zdroje, jako jsou fotovoltaické panely, solární systém a geotermální systém.

Udržitelnost je součástí i každodenního života: organický odpad restaurace je využitý na zahradě. Catering používá pouze opakovaně použitelné materiály a na parkovištích jsou nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.