Udržitelná krása

Naše projekty

Co je krása? Krása je naše zodpovědnost.

Zhlédnout video

Manifesto udržitelné krásy

Náš ideál krásy je inspirován konceptem rovnováhy mezi hmotou a tvarem. Náš styl je inspirován jednoduchostí, harmonií a dobrým vkusem.

Vytvářením "krásy" chceme povzbudit lidi, aby se starali sami o sebe, o prostředí, ve kterém žijí a pracují, a o věci, které mají rádi.

Udržitelnost se týká odpovědnosti,kterou máme vůči sobě, lidem, se kterými pracujeme, našim zákazníkům a světu, ve kterém žijeme a působíme. 

VE SPOLEČNOSTI DAVINES VĚŘÍME, ŽE ROVNOVÁHA MEZI KRÁSOU A UDRŽITELNOSTÍ, KTEROU NAZÝVÁME "UDRŽITELNÁ KRÁSA", MŮŽE ZLEPŠIT NÁŠ ŽIVOT I SVĚT KOLEM NÁS.

Davide Bollati, prezident společnosti

Náš závazek k udržitelnosti

Udržitelnost pro nás vždy byla otázkou odpovědnosti vůči sobě, našim zákazníkům, partnerům, životnímu prostředí a budoucím generacím.

Rozhodli jsme se přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs)definovaných v agendě OSN 2030 pro udržitelný rozvoj planety a promítnout tyto cíle do naší firemní strategie. V této výroční zprávě hovoříme o našich udržitelných aktivitách a projektech s pozitivním dopadema transparentně představujeme dosažené výsledky a cíle, které jsme si stanovili pro následující rok.

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti
image

Lidé

Společnost Davines podporuje blahobyt svých spolupracovníků ve světě tím, že podporuje rozmanitost a začlenění, rovnost žen a mužů, vysokou kvalitu života a profesní růst.

Přejít na projekty
image

Planeta

V zájmu zlepšení dopadu na životní prostředí je společnost Davines přítomna během celého životního cyklu výrobku, přičemž zachovává a optimalizuje dostupné zdroje a minimalizuje produkci odpadu.

Přejít na projekty
image

Komunita

Společnost Davines má na srdci komunitu svých zákazníků, dodavatelů a spotřebitelů. Proto si Davines vybírá své obchodní partnery podle sociálních a environmentálních kritérií a podporuje místní projekty a globální iniciativy.

Přejít na projekty
Přetažením uvidíte více

Nenechte si nic ujít!