Domů - Prohlášení o diverzi

Prohlášení o diverzi

KDE STOJÍ DAVINES, KDYŽ PŘIJDE NA DIVERZI?

Co je to diverze? Diverze je situace, kdy je výrobek prodáván skrz distribuční kanál, který není autorizován výrobcem.

V posledních několika letech povědomí o značce Davines výrazně vzrostlo, čímž se stává stále atraktivnější pro maloobchodní prodejny a online prodejce, a tedy i pro diverzanty.

Poslání společnosti Davines je založeno na uznání a respektu k řemeslu našich partnerů, kadeřníků. Navíc koncoví klienti, kteří si kupují naše výrobky z neautorizovaných zdrojů, nemají zaručeno bezpečné a vhodné doporučení výrobků ani nemají prospěch z přidané hodnoty salonu. Abychom tedy ochránili integritu naší značky a příjmy našich kadeřnických salonů, chápeme, jak důležité je udržet značku Davines bez diverze.

Proto jsme v posledních několika letech podnikli zásadní kroky k ochraně naší celosvětové distribuce. Vyvinuli jsme totiž nejmodernější systém sledování našich výrobků, který nám umožňuje identifikovat původ odkloněných výrobků a následně ve spolupráci s našimi distributory přijmout veškerá nezbytná opatření k ukončení daného neautorizovaného zdroje. V konkrétních případech jsme odkloněné výrobky znovu nakoupili jako prostředek ochrany značky.

Ve zkratce, společnost Davines dělá vše, co je v jejích silách, aby aktivně bojovala proti diverzi.