Vitamin E Acetate

Vitamin E nebo tokoferol je antioxidant rozpustný v tucích, který zastavuje produkci reaktivních forem kyslíku, které vznikají při oxidaci tuku.